İstifadə şərtləri

Bu veb saytın bütün məzmunu başqa cür göstərilmədiyi təqdirdə Maharishi Foundation Australia and Transcendental Meditation for Women müəllif hüququ ilə qorunur.

Burada göstərilən hallar istisna olmaqla, bu məzmunun heç bir hissəsi müəllif hüququ sahibinin əvvəlcədən icazəsi olmadan hər hansı bir formada və ya hər hansı bir şəkildə, elektron, mexaniki, fotonuxsə, qeyd və ya digər vasitələrlə göstərilə, təkrarlana, yenidən çap edilə, yüklənə, yerləşdirilə, ötürülə və ya paylana bilməz. Yalnız şəxsi və ya daxili qeyri-kommersiya istifadəniz üçün HTML brauzer proqramından istifadə edərək məzmunu kompüterdə göstərmək və materialda heç bir dəyişiklik edilməməsi və bütün müəllif hüquqları və digər mülkiyyət bildirişlərinin saxlanılması şərti ilə materialın surətlərini yükləmək, istifadə etmək və çap etmək üçün icazə verilir. Saytı təşkil edən sənədlərin vahid resurs lokatorlarına (URL) keçidlərin digər HTML sənədlərinə daxil edilməsinə icazə verilir, bu şərtlə ki, bütün ticarət nişanları bu cür linklərdə düzgün qeyd olunsun. Burada verilən icazəyə məzmunu başqa veb saytlarda yenidən çap etmək hüququ daxil deyil. Materialların dəyişdirilməsi və ya materialların başqa məqsədlər üçün istifadəsi müəllif hüquqları və digər mülkiyyət hüquqlarının pozulması deməkdir. Bəzi materialların istifadəsi içəridə göstərilən əlavə məhdudiyyətlərə tabedir.

Maharishi Foundation bu veb saytdakı məlumatların dəqiq və etibarlı olmasını nəzərdə tutur. Ancaq səhvlər ola bilər. Buna görə də, {Organisation Name} bu Veb saytla bağlı hər hansı məsələyə, o cümlədən heç bir məhdudiyyət olmadan satıla bilən və ya hər hansı xüsusi məqsəd üçün uyğunluqdan asılı olmayaraq, hər hansı bir zəmanəti rədd edir. Bu Veb saytın məzmununu tənzimləyən ticarət nişanları, müəllif hüquqları və digər əqli mülkiyyət hüquqları ilə bağlı sorğular {Organisation Name} n Hüquq Departamenti, {Organisation Name} ünvanına göndərilməlidir. Məzmun üçün müəllif hüquqları © 2017 Maharishi Foundation Australia and Transcendental Meditation for Women Legal Department, Level 2 /65 York St, Sydney, Australia, 2088 Bütün hüquqlar qorunur.

®Transandantal Meditasiya, TM, TM-Sidhi proqramı, Qabaqcıl Transandantal Meditasiya üsulları, Maharişi, Maharişi Maheş Yogi, {Organisation Name} lisenziyalı və alt lisenziyada istifadə olunan qeydiyyatdan keçmiş ticarət nişanları və ya ümumi hüquq ticarət nişanlarıdır.